Rabu, 14 Maret 2012

HAKEKAT PUJIAN

Pujian seseorang kepadamu itu
adalah amanat-Nya
yang harus kau pertanggungjawabkan
dan kau kembalikan
kepada-Nya lagi

mlg, 29 mart 2004